Polecamy

Automatyzacja Bibliotek Publicznych 2012 – sesja I (relacja)

Data dodania: 07.11.2012

Automatyzacja Bibliotek Publicznych 2012 – sesja I (relacja)

Po powitaniu gości i prelegentów przez przewodniczącą SBP Elżbietę Stefańczyk oraz podziękowaniu organizatorom, a zwłaszcza CBW za życzliwe przyjęcie w sytuacji awaryjnej (pierwotnie konferencja miała odbyć się w Bibliotece Narodowej), rozpoczęła się pierwsza sesja zatytułowana „Biblioteki w świecie cyfrowym: marzenia i rzeczywistość”.

Pierwszy na mównicy miał pojawić się Alek Tarkowski, okazało się jednak, że najpierw referat wygłosi Katarzyna Winogrodzka z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (Alek Tarkowski „z przyzwyczajenia”, jak to później powiedział, wybrał się do Biblioteki Narodowej).

Katarzyna Winogrodzka już po raz szósty przedstawiła „Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych”, tym razem za okres 2010-2012. Raport ten powstaje na podstawie ankiet rozsyłanych do bibliotek publicznych w Polsce (wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich i wiejskich). Zbierane są dane, między innymi, o automatyzacji procesów bibliotecznych, o systemach bibliotecznych, dostępie do Internetu, posiadaniu stron internetowych, digitalizacji zbiorów itp.

Wyniki ankiet opublikowane w tegorocznym raporcie świadczą o postępie w procesie komputeryzacji i dostępu użytkowników bibliotek do Internetu. Można to wiązać z istnieniem takich inicjatyw, jak Program Rozwoju Bibliotek, prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), czy Akademia Orange dla Bibliotek (Fundacja Orange).

Dane w raporcie są bardzo szczegółowe. Po więcej odsyłam do prezentacji, która wieczorem powinna być dostępna na stronie konferencji.

Alek Tarkowski (ICM UW) przedstawił referat zatytułowany „Dzielenie się. Nowe szanse współpracy bibliotek w społeczeństwie informacyjnym”. Przytoczył wyniki badań, z których wynikało, że Internet traktowany jest jak biblioteka i zadał pytanie, czy biblioteka mogłaby być jak Internet? Podkreślił dużą rolę osób pracujących w bibliotekach. Automatyzacja (czy, jak to określił – cyfryzacja) to nie tylko kwestia systemów IT i sprzętu, ale połączenie trzech elementów (sprzęt + treści/usługi + kompetencje). Zwrócił uwagę na to, że w tle znajduje się interes publiczny – opieka infrastrukturalna dla społeczeństwa opartego na wiedzy (treści, dane, informacje wspierane przez IT).

Zauważył, że cyfryzacja wymusza zmianę myślenia: od „udostępniania” do „dzielenia się” (danymi, zasobami itp.). Jako pozytywny przykład dzielenia się/współpracy przy tworzeniu publicznej infrastruktury podał Europeana Data Exchange Agreement, dokument podpisany kilka miesięcy temu przez instytucje partycypujące w projekcie Europeana. Podkreślił również, że przed bibliotekami stoją istnieją bariery prawne ograniczające dzielenie się (np. kwestia dzieł osieroconych, problemy z kserowaniem, skanowaniem). Ważnym elementem jest też współpraca z użytkownikami (tu za przykład podał Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej). Wreszcie wskazał, że biblioteki stoją na froncie „e-integracji”, angażując poprzez cyfryzację zbiorów osoby nie czytające.
Podsumowując, jeszcze raz podkreślił kluczową rolę ludzi i ich umiejętności i zaapelował, dosyć przewrotnie, o humanizację bibliotek (w dobie automatyzacji).

Na zakończenie tej sesji wystąpił Piotr Marcinkowski z Aleph Polska prezentując produkt Primo. Podkreślił zalety jego wdrożenia w Politechnice Śląskiej w Gliwicach poparte wypowiedziami bibliotekarzy i użytkowników systemu.

Teraz przerwa kawowa, w czasie której można wziąć udział w Interaktywnym Salonie Nowych Technologii, prezentacji produktów sponsorów konferencji.
 

Paweł Rygiel

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP