Polecamy

KRB powołała zespół ds. zmian w badaniach statystycznych bibliotek

Data dodania: 19.09.2012

Na odbywającym się 17 września w Bibliotece Narodowej posiedzeniu, Krajowa Rada Biblioteczna dyskutowała nad projektem formularza GUS K03 - sprawozdanie bibliotek, służącego do prowadzenia badań statystycznych bibliotek. Rada powołała zespół roboczy ds. zmian w tym formularzu. KRB przyjęła także zasadę indywidualnego rozpatrywania wniosków o opinię w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury i pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia dot. bibliotek pedagogicznych.

W skład zespołu do prac nad zmianami w formularzu GUS K03 - sprawozdanie bibliotek Rada powołała:

  • prof. dr hab. Barbarę Sosińską-Kalatę (przewodnicząca),
  • Teresę Szymorowską
  • Danutę Tatarczak,
  • Małgorzatę Kłos,
  • Elżbietę Stefańczyk,
  • Prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka

Wchodząca w życie 1 października br. nowelizacja ustawy o bibliotekach przewiduje możliwość łączenia - pod pewnymi warunkami - bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury. Jednym z warunków jest zasięgnięcie opinii KRB. Rada postanowiła, że wszystkie wnioski w sprawie tych opinii rozpatrywać będzie indywidualnie, po dogłębnym zapoznaniu się z dotychczasowym funkcjonowaniem danej biblioteki i rozważeniu możliwości jej funkcjonowania po połączeniu.

Ponadto KRB pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Źródło: Biblioteka Narodowa


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP