Polecamy

Komputery dla bibliotek

Data dodania: 29.08.2012

Komputery dla bibliotek

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” - to nowy program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Termin naboru wniosków o dofinansowanie upływa 30 września br.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów oraz ich udostępnianie on-line. Program jest skierowany do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

W ramach otrzymanego dofinansowania biblioteki gminne, miejskie oraz powiatowe będą mogły zakupić sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem. Wojewódzkie biblioteki publiczne będą natomiast mogły pozyskać środki na poprawę infrastruktury serwerowej poprzez zakup serwerów, zapory sieciowej i/lub aktywnych urządzeń sieciowych.

Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego - ustanowionego przez Sejm RP.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biblioteki+

Źródło: MKiDN


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP