Polecamy

Specjalista informacji

Data dodania: 09.08.2012

Specjalista informacji

Zapraszamy do udziału w jesiennej edycji kursu e-learningowego dla bibliotekarzy „Login: BIBLIOTEKA”. Oprócz znanego z wcześniejszych edycji kursu modułu „Planowanie pracy biblioteki” dostępny jest także nowy moduł „Specjalista informacji”. Zapraszamy do skorzystania!

Nowy moduł, przygotowany w odpowiedzi na propozycje dotychczasowych uczestników kursu, obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: oprogramowanie Open Source w bibliotece, katalogi i bibliograficzne bazy danych, biblioteki cyfrowe i repozytoria, ruch Open Access, ocena informacji, tworzenie strony internetowej biblioteki, biblioteka w serwisach społecznościowych, e-sprzedaż i e-usługi, edukacja informacyjna, bezpieczeństwo w sieci.

Nadal można skorzystać także z pierwszego modułu kursu pt. „Planowanie pracy biblioteki”, który obejmuje zagadnienia dotyczące badania potrzeb i satysfakcji użytkowników, promocji biblioteki i rozwoju zawodowego bibliotekarzy. Szczegółowe informacje o kursie, jego celach, strukturze organizacyjnej i tematyce dostępne są na stronie http://e-learning.biblioteki.org.

Zgłoszenie udziału w kursie (wraz z informacją zawierającą imię, nazwisko, miejscowość, nazwę biblioteki, telefon kontaktowy i e-mail) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: login.biblioteka@uw.edu.pl do 10 września 2012 roku.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają organizatorzy (e-mail: login.biblioteka@uw.edu.pl).

Źródło: PRB


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP