Polecamy

Petycja do administracji Baracka Obamy

Data dodania: 23.05.2012

W Stanach Zjednoczonych zbierane są podpisy pod petycją w sprawie wolnego dostępu on-line do artykułów naukowych finansowanych ze środków publicznych. W uzasadnieniu petycji szczegółny nacisk został położony na to, jak istotny dla rozwoju nauki jest swobodny dostęp do zasobów wiedzy.

Z treścia petycji mozna się zapoznać na stronie: 
https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/require-free-access-over-internet-scientific-journal-articles-arising-taxpayer-funded-research/wDX82FLQ

Źródło: Nowy EBIB


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP