Polecamy

Wytyczne UNESCO do polityki rozwoju i promocji OA

Data dodania: 14.05.2012

Wytyczne UNESCO do polityki rozwoju i promocji OA

W kwietniu UNESCO opublikowało wytyczne do polityki rozwoju i promocji OA, opracowane przez Almę Swan, jednego z dyrektorów SPARC. W wytycznych przygotowanych dla UNESCO położono nacisk przede wszystkim na promocję OA wśród krajów członkowskich i wyjaśnienie wszelkich najważniejszych kwestii związanych z wolnym dostępem m.in.

  • podejście do OA,
  • znaczenie OA
  • korzyści płynące z przyjęcia polityk OA
  • modele biznesowe
  • prawo autorskie i licencje
  • strategie promocji OA
  • prowadzenie polityki OA

Zakłada się, że przygotowany dla UNESCO dokument powinien:

  • umożliwić instytucjom krajów członkowskich zrewidowanie stanowiska wobec otwartego dostępu do informacji naukowej
  • pomoże dokonać wyboru odpowiedniej polityki OA z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów
  • ułatwi wdrożenie polityki OA w instytucjach finansujących badania naukowe poprzez zintegrowanie polityki OA z najważniejszymi aspektami systemów nauki istniejącymi w poszczególnych krajach.

Wytycznych nie można z góry narzuć, ich nadrzędnym celem jest ułatwienie podjęcia decyzji dotyczącej wdrożenia polityki OA i umocnienie narodowych systemów nauki. Pełny tekst wytycznych dostępny jest pod adresem:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf

Źródło: Nowy EBIB


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP