Polecamy

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2011

Data dodania: 01.06.2012

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2011

Do Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego 2011, Jury nominowało następujące publikacje:

Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

1. Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych / Jolanta Chwastyk-Kowalczyk. Kielce: Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  2011, 301 s.  

2. Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce / Małgorzata Korczyńska-Derkacz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011,  352 s.  

3. Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950) / Agnieszka Łakomy. – Warszawa : Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Śląski 2011,  195 s. 

4. Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815 – 1915) / Bożena Koredczuk. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011, 370 s. 

5. Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym / Jadwiga Woźniak-Kasperek. - Warszawa : Wydawnictwo SBP 2011, 220 s.

 

Kategoria: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

6.Cyfrowy świat dokumentu. Wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa / Praca zbiorowa pod  red. Henryka Hollendra.- Warszawa : Centrum Promocji Informatyki, 2011, 274 s.

7. System informacji archiwalnej w Polsce. Historia, infrastruktura, standardy i metody / Justyna Adamus-Kowalska.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  2011, 188 s. 

 

Nagrodą Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2011 w kategorii „prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym” uhonorowano pracę autorstwa Małgorzaty Korczyńskiej-Derkacz: Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP