Polecamy

Biblioteki mają do odegrania ważną rolę

Data dodania: 17.04.2012

Biblioteki mają do odegrania ważną rolę

Podczas konferencji Horizon 2020 w Rzymie LIBER był reprezentowany przez Przewodniczącego Paul Ayris i kierownik projektu, Susan Reilly. Podczas tego dwu dniowego spotkania biblioteki były w centrum uwagi jako podmioty posiadające kluczową rolę do odegrania w promocji, szkoleniach oraz tworzeniu wytycznych w celu wspierania naukowców w wymianie danych.

Warsztaty Horizon 2020 są postrzegane jako ważny krok w wysiłkach promowania globalnych, otwartych infrastruktur dla współczesnej nauki. Wnioski ze spotkań będą dalej rozwijane w ramach strategii oraz mapy drogowej z konkretnymi celami i mają być włączone do następnego programu europejskich badań.

Przewodniczący LIBER został zaproszony do przedstawienia prac LERU dotyczących otwartego dostępu, gdzie przedstawił ofertę projektu stworzenia europejskiej infrastruktury Gold Open Access.

 

Źródło: LIBER


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP