Polecamy

Kongres IAML Cambridge 2023

Data dodania: 22.08.2023

Kongres IAML Cambridge 2023

W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2023 r. w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbył się Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML. Obrady Kongresu miały miejsce w siedzibie Faculty of Music University of Cambridge.

O Kongresie

Kongres IAML jest dla bibliotekarzy muzycznych kulminacyjnym punktem w kalendarzu corocznych wydarzeń. Jest okazją do podsumowania międzynarodowej działalności oraz zaprezentowania nowych projektów i kolekcji. Stanowi też wyjątkową sposobność do nawiązania współpracy z innymi instytucjami, do indywidulanych spotkań i przyjacielskich rozmów.

Uczestnicy

W Kongresie wzięło udział około 340 uczestników z 37 krajów, w tym 10 delegatów w Polski. W bogatym programie Kongresu znalazło się 113 referatów prezentowanych w trzech równoległych sesjach, liczne spotkania robocze, warsztaty, panele dyskusyjne oraz sesje plakatowe.

Fot.1. Uczestnicy Kongresu IAML w Cambridge; od lewej: Sonia Rzepka, Sonia Wronkowska, Stanisław Hrabia, Anna Salamon, Jolanta Bujas-Poniatowska i Marek Bebak.

Delegaci z Polski aktywnie brali udział w Kongresie. Wygłosili następujące referaty:

  • Marek Bebak (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków): Graduals and other post-Tridentine codices from the collection of the Carmelites Library in Kraków
  • Jolanta Bujas-Poniatowska (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków), The music collection of the Canons Regular of the Lateran's Chapel in Czerwińsk (Poland) rediscovered
  • Anna Salamon (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków), Life after life: the history of the PWM Edition Library
  • Alicja Zabrocka (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), A very special collection – what’s remained of the first post-war record label in Poland

Fot. 2. Anna Salamon (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) podczas wygłaszania referatu.

W czasie Poster session reprezentanci Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przedstawili dwa plakaty:

  • Jacek Iwaszko i Monika Wiciarz: Exploring Polish digital scores
  • Kamil Pielaciński i Przemysław Adamski: Polish music heritage in open access

Fot. 3. Kamil Pielaciński i Jacek Iwaszko (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) podczas prezentacji plakatów w czasie poster session.

Stanisław Hrabia z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadził sesję „Archives, composers, and the digital turn”. Brał też udział w obradach IAML Forum of National Representatives, reprezentując Polską Grupę Narodową IAML.

Istotną częścią każdego Kongresu IAML są sesje i spotkania robocze poświęcone międzynarodowym projektom bibliograficznym „R”, działającym pod auspicjami IAML i wspieranym przez inne międzynarodowe stowarzyszenia muzyczne. Projekty te dotyczą czterech typów zbiorów muzycznych: źródeł muzycznych – RISM, piśmiennictwa muzycznego – RILM, ikonografii muzycznej – RIdIM i czasopism muzycznych – RIPM.

W czasie sesji plenarnej Projektu RISM podsumowano działalność od poprzedniego Kongresu IAML w Pradze. Podobnie jak rok temu, Polska zajęła drugie miejsce wśród najbardziej aktywnych Komitetów RISM. Dzieje się tak między innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, który prowadzi projekt „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” (https://polish.musicsources.pl/pl), zakładający opracowanie zbiorów muzycznych polskich bibliotek naukowych. Umieszczenie opisów źródeł muzycznych w bazie RISM online (opac.rism.info) ułatwia badaczom na całym świecie dostęp do zasobów muzycznych polskich bibliotek i archiwów oraz przyczynia się do promowania kultury polskiej.

Program przygotowany przez Projekt RILM Abstract of Music Literature obejmował sesję plenarną oraz spotkanie robocze przedstawicieli komitetów narodowych RILM, w którym uczestniczyli Anna Salamon i Stanisław Hrabia z Instytutu Muzykologii UJ.

 Polski Komitet RILM regularnie przekazuje dane bibliograficzne piśmiennictwa muzycznego publikowanego w głównych ośrodkach akademickich. Reprezentanci tych ośrodków są członkami Polskiego Komitetu RILM. Informację o składzie Komitetu można znaleźć na stronie: https://www.rilm.org/abstracts/globalnetwork/poland/.

Tradycyjnie też odbyły się zebrania starego i nowego Zarządu IAML. Uczestniczył w nich Stanisław Hrabia, który tym samym zakończył 13-letnią pracę w Zarządzie IAML.

Fot. 4. Zarząd IAML (w kadencji 2019-2023) podczas ostatniego zebrania (drugi od lewej: Stanisław Hrabia).

Uzupełnieniem programu Kongresu były koncerty, w czasie których prezentowana była muzyka brytyjska różnych epok. Obrodom towarzyszyły też okolicznościowe wystawy. Szczegółowy program można znaleźć na stronie https://iaml2023.org/.

Fot. 5. Koncert chóru „Ensemble of Friends” w Dining Hall King’s College.

Kolejny Kongres IAML w 2024 roku odbędzie się na Uniwersytecie w Stellenbosch w Republice Południowej Afryki; po raz pierwszy w historii IAML na kontynencie afrykańskim.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP