Polecamy

Gala wręczenia Nagrody im. Anny Platto

Data dodania: 16.08.2023

Gala wręczenia Nagrody im. Anny Platto

8 sierpnia 2023 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się gala 29. edycji Nagrody im. Anny Platto.

Na Galę przybyli przedstawiciele władz samorządowych, organizatorzy, współpracownicy i sympatycy bibliotek publicznych, bibliotekarze z województwa lubelskiego, łącznie ponad 60 osób.

Podczas gali

Gości powitał Tadeusz Sławecki Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego, a wśród nich przedstawicieli władz samorządowych, organizatorów i dyrektorów bibliotek, Mirosławę Platto  siostrę Patronki, zgłoszone w tym roku kandydatki do Nagrody, Laureatki poprzednich edycji.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienie  Wawrzyn Pawła Konrada  prof. Halinie Pelc za książkę „Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa”, która zdobyła uznanie komisji konkursu Książka Roku 2022, organizowanego przez WBP w Lublinie.

Laureatka nagrody

Laureatką 29. edycji Nagrody im. Anny Platto została Magdalena Opalka kierownik Biblioteki Na Poziomie Filii nr 40 MBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Magdalena Opalka

Fragment uzasadnienia przyznania Nagrody, autorstwa prof. Anity Has-Tokarz Przewodniczącej Komisji Nagrody im. Anny Platto w 2023 roku.

To posiadane gruntowne wykształcenie pedagogiczne, połączone z wysokimi umiejętnościami plastycznymi i kompetencjami komunikacyjnymi, wzmocnione wyjątkowymi cechami osobowości, otwartością na potrzeby młodej generacji, ale też środowiska lokalnego, to czynniki decydujące o Jej sukcesie jako aktywnej i cenionej animatorki kultury, książki i czytelnictwa, której udało się zbudować bibliotekę w myśl idei „miejsca trzeciego”.

Nadrzędną ideą Jej działań jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszej generacji, które postrzega jako instrument budowania społeczeństwa nie tylko dobrze wykształconego, ale także otwartego na drugiego człowieka i współpracującego.

Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał Laureatce Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego, którą wręczył Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.


Wydarzenie objęte patronatem medialnym portalu sbp.pl


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP