Polecamy

Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego za rok 2022 - zgłaszanie nominacji

Data dodania: 03.03.2023

Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego za rok 2022 - zgłaszanie nominacji

Zarząd Główny SBP na mocy uchwały 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. powołał skład Komisji Nagrody im. A Łysakowskiego. Pracami Komisji będzie przewodniczyła prof. Jadwiga Sadowska.

Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego ustanowiona została przez SBP w 1983 roku. Cieszy się ona renomą w środowisku bibliotekarskim, spełnia bardzo ważną rolę w promowaniu autorów prac, które mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej.

Zapraszamy pracowników naukowych katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, członków ZG SBP, członków Komisji Nagrody, przewodniczących Zarządów Okręgowych SBP, Zarządów Komisji, Sekcji i Zespołów działających przy ZG SBP do zgłaszania nominacji do Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego za 2022 rok.

Nagroda ma na celu uhonorowanie twórców publikacji wydanych w roku 2022 o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa, informacji naukowej oraz dziedzin pokrewnych. Jest przyznawana w czterech kategoriach:

  • prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym,
  • prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym,
  • podręczniki akademickie,
  • prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

Nagroda ma postać medalu i dyplomu.

Nominacje do Nagrody należy zgłaszać do 15 marca 2023 r. pocztą elektroniczną do Przewodniczącej Komisji prof. Jadwigi Sadowskiej: jadwigasadowska@o2.pl i do Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: biuro@sbp.pl.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie jej poświęconej.

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP