Polecamy

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Data dodania: 26.05.2011

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest nową instytucją kultury, która powstała z przekształcenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 1 marca 2011 roku. Zakres działania NIMOZ obejmuje gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczanie standardów w muzealnictwie, w tym wspieranie procesu digitalizacji w muzeach, kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego w wymiarze społecznym.

Więcej na ten temat na stronach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 

Źródło: Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP