Polecamy

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2021

Data dodania: 14.04.2022

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2021

Protokoł Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego z przeprowadzenia wyboru publikacji do nagrodzenia za rok 2021

Komisja Nagrody otrzymała do 15 marca 2022 r. 4 nominacje wraz z uzasadnieniami. W każdej kategorii znalazła się jedna publikacja.
Po zatwierdzeniu końcowej listy nominacji Komisja Nagrody w składzie: prof. Wiesław Babik, prof. Ewa Głowacka, dr hab. Artur Jazdon, prof. Maria Juda, prof. Barbara Sosińska-Kalata, dr hab. Jadwiga Konieczna, dr hab. Bogumiła Staniów, dr hab. Marzena Świgoń, dr hab. Anna Tokarska, dr hab. Jadwiga Sadowska (przewodnicząca Komisji) w dniach od 30 do 31 marca przeprowadziła głosowanie, które odbyło się w trybie e-mailowym.  
Zgodnie z Regulaminem wskazane do nagrodzenia publikacje powinny otrzymać przynajmniej 6 głosów. Warunek ten spełniły wszystkie zgłoszone publikacje.

Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

 1. Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną / Hanna Batorowska, Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021. 515 s.
  Prace o charakterze informacyjno-dokumentacyjnym
   
 2. Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych : Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953-2003) / Bożena Koredczuk, Wrocław: Wydaw. Uniw. Wroc., 2021, 508 s.
  Podręczniki akademickie
   
 3. Mapy nauki : badania, potencjał oraz wyzwania w przykładach / Veslava Osińska, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021, 211 s., il., tab., bibliogr. , ISBN: 978-83-231-4553-0 (+ e-book)
  Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym
   
 4. Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO / Jacek Tomaszczyk i Anna Matysek, Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2021, [e-book]

Jadwiga Sadowska
Przewodnicząca Komisji Nagrody
Warszawa, 5 kwietnia 2022


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP