Polecamy

Zniesienie obostrzeń epidemicznych z wyjątkiem maseczek. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Data dodania: 28.02.2022

Zniesienie obostrzeń epidemicznych z wyjątkiem maseczek. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Jak informuje Biblioteka Narodowa: Nowe rozporządzenie (obowiązujące od 28 lutego 2022 roku) znosi większość dotychczasowych restrykcji i nie wprowadza ograniczeń związanych z funkcjonowaniem bibliotek z wyjątkiem nakazu zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki przez pracowników oraz czytelników.

Przypominamy, że pracownicy bibliotek powinni stosować się do zasad profilaktycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.
 
Stan epidemii nie został odwołany. Biblioteka Narodowa rekomenduje, by mimo zniesienia limitów zachować ogólne zasady bezpieczeństwa, w tym:

 • stosować środki indywidualnej ochrony (zakrywanie nosa i ust przy pomocy maseczki, dezynfekowanie rąk, prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund)
 • regularne wietrzenie pomieszczeń
 • dezynfekowanie powierzchni
 • zwrócenie się o pomoc medyczną w przypadku zauważenia objawów choroby
 • szczepienie się przeciw COVID-19.

W zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej ważne jest by podjęte środki profilaktyczne zapewniały bezpieczeństwo zarówno wszystkich pracowników biblioteki, jak i czytelników. Dyrektor lub kierownik biblioteki może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez użytkowników zgodnie z jego uprawnieniami dotyczącymi kierowania instytucją lub pełnomocnictw, jeśli biblioteka nie ma osobowości prawnej. W przypadku lokalnego wzrostu liczby zakażeń lub znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej (w gminie, powiecie i województwie), rekomendowane jest powrócenie do stosowania wcześniej przyjętych zasad:

 • stosowanie przesłon ochronnych (np. z pleksi) w punkcie kontaktu czytelnika z bibliotekarzem
 • wprowadzenie udostępniania zbiorów przede wszystkim poprzez wypożyczanie do domu lub w formie bezkontaktowej
 • wprowadzenie limitów osób przebywających w pomieszczeniach biblioteki, w tym w wypożyczalniach i czytelniach
 • wprowadzenie przerw technicznych na dezynfekcję i wietrzenie powierzchni
 • odwołanie wydarzeń lub organizacja ich w formie online
 • ograniczenie lub wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, użytkownikami i innymi osobami przychodzącymi do biblioteki na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego, poprzez inne komunikatory
 • wprowadzenie pracy zdalnej

Czytaj także na stronie >> Biblioteki Narodowej


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP