Polecamy

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2020

Data dodania: 30.04.2021

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2020

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego jest przyznawana od roku 1983 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich twórcom publikacji i prac badawczych (autorom i/lub redaktorom) o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Komisja Nagrody w składzie: prof. Wiesław Babik, prof. Ewa Głowacka, dr hab. Artur Jazdon, prof. Maria Juda, prof. Barbara Sosińska-Kalata, dr hab. Jadwiga Konieczna, dr hab. Bogumiła Staniów, dr hab. Marzena Świgoń, dr hab. Anna Tokarska, dr hab. Jadwiga Sadowska (przewodnicząca Komisji) uzgodniła laureatów za rok 2020.

Na wniosek Komisji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał nagrody za rok 2020 w trzech kategoriach:

1) Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:

 • Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych: teoria i praktyka / Grzegorz Gmiterek. Warszawa: Wydawn. Nauk. i Edukac. SBP, 2020, 358 s. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 200). 

2) Prace o charakterze informacyjno-dokumentacyjnym:

 • Bibliografia Fonografii Polskiej (Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych) / Pod red. Marii Wróblewskiej. [baza danych] http://www.sbp.pl/fonografia/bazy

3) Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym:

 • Serwisy internetowe instytucji kultury w Polsce / Mariusz Jarocki, Paweł Marzec. Toruń: Wydawn. Naukowe UMK,  2020,  206 s.


Laureatom serdecznie gratulujemy.


Do Nagrody zgłoszono 14 publikacji w 4 kategoriach.

Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:

 1. Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych: teoria i praktyka / Grzegorz Gmiterek. Warszawa: Wydawn. Nauk. i Edukac. SBP, 2020, 358 s. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 200). 
 2. Horyzonty informacji / P. Korycińska. Kraków: UJ; Biblioteka Jagiellońska, 2020.
 3. Józef Grycz (1890-1954) organizator polskiego bibliotekarstwa / Andrzej Mężyński. Warszawa: Wydawn. Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020, 473 s. (Seria Historyczna ; 6)
 4. Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku / Renata Aleksandrowicz. Warszawa: Wydawn. Nauk. i Edukac. SBP, 2020,  278 s. (Nauka - Dydaktyka - Praktyka)
 5. Smart city w przestrzeni informacyjnej / Przemysław Krysiński. Toruń:  Wydawn. Naukowe UMK, 2020, 352 s.
 6. Zbiory materiałów życia publicznego jako typ książki rękopiśmiennej w czasach staropolskich (1660-1760) / Maciej Matwijów. Warszawa: DiG i Maciej Matwijów 2020, 574 s.

Prace o charakterze informacyjno-dokumentacyjnym:

 1. Bibliografia Fonografii Polskiej (Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych) / Pod red. Marii Wróblewskiej. [baza danych] http://www.sbp.pl/fonografia/bazy
 2. Gminna biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia, informacja, kultura / Renata Gość. Trzcinica, 2020, 144 s.
 3. Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora : (katalog z opracowaniem) / Agnieszka Gołda, Katarzyna Tałuć ; WTL UŚ. Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2020,  206 s. (Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku ; nr 26)
 4. Obecność SŁOWA w Zabrzu. Księga jubileuszowa. 75. lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.. Pod red. Tomasza Iwasiówa. Zabrze 2020, 506 s.  
 5. Student zawsze obecny: 60 lat działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego (1960-2020) / pod red. Olgi Kowalczyk i Jakuba M. Łubockiego. Wrocław: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020,  99 s.  

Podręczniki akademickie

 1. Publiczne systemy informacyjne i źródła danych: przewodnik / Małgorzata Jaskowska. Kraków: UJ; Biblioteka Jagiellońska, 2020.

Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

 1. Serwisy internetowe instytucji kultury w Polsce / Mariusz Jarocki, Paweł Marzec. Toruń: Wydawn. Naukowe UMK,  2020,  206 s.
 2. Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki / Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda. Warszawa: Wydawnictwo Nauk. i Edukac. SBP, 2020, 186 s. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 199) 

Biuro ZG SBP

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP