Polecamy

NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. M. Dembowskiej 2021

Data dodania: 23.04.2021

NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. M. Dembowskiej 2021

Zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkie uczelnie kształcące bibliotekarzy, architektów informacji, pracowników informacji naukowej.   

Jednym z celów Konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa, informacji naukowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym SBP.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają książki Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.

Gorąco zachęcamy promotorów i absolwentów do zgłaszania prac magisterskich do dnia 30 kwietnia 2021 r. w postaci elektronicznej na adres: wydawnictwo@sbp.pl oraz w postaci papierowej na adres:

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.

Informacji udziela sekretarz Konkursu:

Marta Lach, m.lach@sbp.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2021 roku.

>> Regulamin


ML/Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP