Polecamy

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek publicznych i naukowych do 9 kwietnia br.

Data dodania: 22.03.2021

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek publicznych i naukowych do 9 kwietnia br.

W związku z publikacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 19.03.2021 r., poz. 512),
Biblioteka Narodowa przedstawiła rekomendacje dot. funkcjonowania bibliotek publicznych i naukowych do dnia 9 kwietnia br.

Do 9 kwietnia 2021 roku biblioteki publiczne i naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie.

Biblioteka Narodowa przypomina, że przepis ten nie oznacza nakazu otwarcia.

Biblioteki w miejscowościach o wysokiej liczbie zakażeń oraz te, które nie mają możliwości udostępniania zbiorów w reżimie sanitarnym powinny pozostać zamknięte.

Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w województwach o najwyższej liczbie zakażeń zamknięcie czytelń i wypożyczenia na zewnątrz.

Czytaj więcej na stronie >> Biblioteki Narodowej


Redakcja


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP