Polecamy

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 r. - zgłaszanie nominacji

Data dodania: 29.01.2021

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 r.  - zgłaszanie nominacji

Zapraszamy pracowników naukowych katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, członków ZG SBP, członków Komisji Nagrody, przewodniczących Zarządów Okręgowych SBP, Zarządów Komisji, Sekcji i Zespołów działających przy ZG SBP do zgłaszania nominacji do Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 rok.

Nagroda ma na celu uhonorowanie twórców publikacji wydanych w roku 2020 o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa, informacji naukowej oraz dziedzin pokrewnych. Jest przyznawana w czterech kategoriach:

  • prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym,
  • prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym,
  • podręczniki akademickie,
  • prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

Nagroda ma postać medalu i dyplomu.Nominacje do Nagrody należy zgłaszać do 15 marca 2021 r. pocztą elektroniczną do Przewodniczącej Komisji: jadwigasadowska@o2.pl i do Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: biuro@sbp.pl.

Regulamin Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

>> Więcej informacji


Redakcja

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP