Polecamy

NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. M. Dembowskiej

Data dodania: 15.12.2020

NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. M. Dembowskiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przypomina o stałym cyklicznym konkursie dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na najlepsze prace magisterskie NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. Marii Dembowskiej. Jednym z celów konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa,  informacji naukowej oraz dyscyplin pokrewnych.

W obecnej edycji  konkursu, do NAGRODY MŁODYCH SBP  mogą być zgłoszone prace obronione  latach akademickich 2018/2019 oraz 2019/2020.

Zapraszam do udziału w Konkursie wszystkie uczelnie kształcące bibliotekarzy, architektów informacji i pracowników informacji naukowej.

Gorąco zachęcam promotorów i absolwentów do nadsyłania prac magisterskich do dnia 30 kwietnia 2021 r. w postaci papierowej na adres:

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.

oraz w postaci elektronicznej na adres: wydawnictwo@sbp.pl

Informacji udziela sekretarz Konkursu Marta Lach m.lach@sbp.pl
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2021 roku.                       Przewodnicząca

       Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP