Polecamy

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 19 października 2020 roku

Data dodania: 19.10.2020

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 19 października 2020 roku

Biblioteka Narodowa przedstawiła zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach, zwłaszcza w punkcie dotyczącym organizacji imprez, spotkań i zebrań.
Przypomina także o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad takich jak:

  • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
  • dezynfekowanie rąk,
  • zasłanianie ust i nosa,
  • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
  • zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób,
  • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

W miarę możliwości nie rekomenduje się angażowania w prace wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz pracowników powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych. Rekomendowane jest podtrzymywanie trybu pracy zdalnej, jeśli jest to możliwe, oraz ograniczanie bezpośrednich kontaktów na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory. Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

Organizacja imprez, spotkań i zebrań

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ogranicza na terenie całego kraju liczbę uczestników zgromadzeń odpowiednio dla strefy czerwonej do 10 osób, żółtej do 25 osób. W przypadku imprez, spotkań i zebrań dla powiatów oznaczonych kolorem czerwonym do 10 osób i żółtym do 20 osób.

Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w pierwszej kolejności organizowanie wydarzeń tylko w formie on-line.

BN rekomenduje organizację wydarzeń na świeżym powietrzu oraz w przestrzeniach zamkniętych tylko w tych miejscowościach, w których nie ma przypadków zakażeń koronawirusem. Obowiązują wówczas zasady reżimu sanitarnego określone w przepisach.

Szczegółowe informacje na stronie >> Biblioteki Narodowej

Czytaj także: Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 9 października 2020 r.


Redakcja


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP