Polecamy

Biblioteki uczelniane - rekomendacje MNiSW

Data dodania: 04.09.2020

Biblioteki uczelniane - rekomendacje MNiSW

MNiSW przedstawiło rekomendacje dla władz uczelni dotyczące organizacji kształcenia w nowym roku akademickim, w tym funkcjonowania bibliotek uczelnianych. Podkreślono, że bezpieczeństwo studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych musi pozostać absolutnym priorytetem a działalność dydaktyczna w uczelniach roku akademickim 2020/2021 powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia. MNiSW przygotowało jednak zalecenia i wskazówki, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur.

Rekomendacje dotyczące bibliotek uczelnianych:

Funkcjonowanie bibliotek uczelnianych w trakcie epidemii COVID-19 regulują szczegółowe wytyczne opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju. Zgodnie z nimi, aby korzystanie z bibliotek było bezpieczne, należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:

  • zachowania odpowiedniej odległości między pracownikami (min. 1,5 m),
  • ograniczenia liczby pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych,
  • zapewnienia pracownikom w razie potrzeby środków ochrony osobistej,
  • przygotowania pomieszczenia do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19,
  • przestrzegania zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni,
  • ograniczenia dostępu do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.

Czytaj więcej w serwisie gov.pl: Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni


Red.

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP