Polecamy

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019

Data dodania: 21.05.2020

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego jest przyznawana od roku 1983 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich twórcom publikacji i prac badawczych (autorom i/lub redaktorom) o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Komisja Nagrody w składzie: prof. Ewa Głowacka, prof. Maria Juda, prof. Barbara Sosińska-Kalata, dr hab. Jadwiga Konieczna, dr hab. Bogumiła Staniów, dr hab. Marzena Świgoń, dr hab. Anna Tokarska, dr hab. Jadwiga Sadowska (przewodnicząca Komisji) uzgodniła laureatów za rok 2019.

Zgodnie z Regulaminem, w głosowaniu nie wzięły udziału dwie osoby (prof. Wiesław Babik, dr hab. Artur Jazdon), których publikacje zostały nominowane do Nagrody.

Na wniosek Komisji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał nagrody za rok 2019 w czterech kategoriach:

  • w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:

Maja Wojciechowska. Kształtowanie kapitału społecznego : ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej. Warszawa: Difin, 2019, 466 s.

  • w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:

Artur Jazdon. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018: zasoby, działania, ludzie. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2019. 771 s. (Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej ; 34)

  • w kategorii: podręczniki akademickie uhonorowano dwie prace:

Zarządzanie biblioteką / Pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 684 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 189)

Zarządzanie informacją / Pod red. Wiesława Babika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 668 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 193)

  • w kategorii: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym przyznano dwie nagrody:

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych: publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na Podstawie licencji PL2019/01 / [opracowanie tablic Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2019. 567 s.

Leszek Szafrański Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 184 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 188)

Laureatom serdecznie gratulujemy.


Do Nagrody zgłoszono 16 publikacji w 4 kategoriach.

Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

1. Kolekcje cyfrowe: wizualizacje konstruktów / Małgorzata Janiak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 419 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 190)
2. Kształtowanie kapitału społecznego : ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej / Maja Wojciechowska. Warszawa: Difin, 2019, 466 s.
3. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie / Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król ; przy współudziale Bożeny Jaskowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 292 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 187)
4. Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą / Magdalena Gęborska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, 402 s.
5. Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych/ Paweł Marzec. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, 196 s.
6. Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej / Agnieszka Wandel. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019, 352 s.
7. Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901-1939) / Beata Żołędowska-Król. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, 504 s.
8. Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych / Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019, 201 s.

Prace o charakterze informacyjno-dokumentacyjnym

9. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018: zasoby, działania, ludzie / Artur Jazdon. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2019. 771 s. (Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej ; 34)
10. Spory o zbiory. Piotr Bańkowski – rewindykacja i ochrona dziedzictwa piśmienniczego / Dorota Pietrzkiewicz. Pułtusk - Warszawa: Wydaw. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019, 430 s.
11. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Przegląd bibliograficzny / Monika Stanny, Beata Górczyńska, Małgorzata Gelo-Kluczyńska. Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, 344 s.

Podręczniki akademickie

12. Propedeutyka języków deskryptorowych / Jakub Maciej Łubocki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 84 s. (Propozycje i Materiały ; 102)
13. Zarządzanie biblioteką / Pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 684 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 189)
14. Zarządzanie informacją / Pod red. Wiesława Babika. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 668 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 193)

Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

15. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych: publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na Podstawie licencji PL2019/01 / [opracowanie tablic Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2019. 567 s.
16. Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich / Leszek Szafrański. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 184 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 188) Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP