Polecamy

Redakcja "Bibliotekarza" włącza się do akcji #NieZostawiamCzytelnika

Data dodania: 20.03.2020

Redakcja

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

od 12 marca instytucje kultury, w tym biblioteki zostały zamknięte dla swobodnego korzystania przez społeczeństwo. Część pracowników pracuje zdalnie, część ma zawieszoną prac, ale mimo trudnych warunków pracuje. Jest to niespotykana jak dotąd sytuacja, jej skala i nieprzewidywalność powoduje, co jest w pełni zrozumiałe, większe trudności w zorganizowaniu się, w przyjmowaniu najlepszych i możliwych do realizacji przesłanek działania.

Chociaż kwietniowy numer „Bibliotekarza” jest już zamknięty (czynimy ostatnie redakcyjne korekty), postanowiliśmy dokonać niezbędnych zmian, aby w miarę naszych skromnych możliwości wesprzeć bibliotekarzy, okazać solidarność z koleżankami i kolegami. Zamieszczamy w numerze Apel do Bibliotekarzy przewodniczącej SBP, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej (www.sbp.pl), zachęcamy do uczestnictwa w akcji SBP #NieZostawiamCzytelnika, o której można również dowiedzieć się na portalu SBP i facebooku.

Zachęcamy do wykorzystania zasobów Archiwum Cyfrowego SBP, w którym jest wiele cennych publikacji przydatnych w pracy zawodowej, doskonaleniu oraz dostęp do wcześniejszych numerów czasopism bibliotekarskich. W kwietniowym numerze zamieszczamy pierwsze doniesienia z bibliotek, które włączyły się do akcji #NieZostawiamCzytelnika i które dzielą się z Państwem swoim pomysłami, dokonaniami. Mogą one inspirować, pomagać innym lub po prostu informować, co w kraju objętym szczególnymi środkami ochronnymi biblioteki proponują społeczeństwu. Zwracamy się też do naszych czytelników aby przysyłali nam relacje ze swoich działań, zamieścimy je na łamach „Bibliotekarza”.

Redakcja „Bibliotekarza”


kontakt:

Redaktor naczelna: Elżbieta Stefańczyk, e-mail: e.stefanczyk@sbp.pl


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP