Polecamy

Apele o wysyłanie bibliotekarzy do pracy zdalnej

Data dodania: 15.03.2020

Apele o wysyłanie bibliotekarzy do pracy zdalnej

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publiczne w Krakowie przesłał do bibliotek publicznych województwa małopolskiego informację o podjętych działaniach oraz apel do dyrektorów bibliotek aby wszyscy ich pracownicy poza absolutnie niezbędnymi dla realizacji tych procesów, których realizacji nie można wstrzymać pracowali zdalnie na zasadach wprowadzonych specustawą.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że wczoraj podjąłem decyzję, iż WBP w Krakowie od poniedziałku będzie funkcjonowała w tzw. wariancie B planu postępowania na wypadek wystąpienia zakażeń na terenie działania WBP w Krakowie. Oznacza to, że oprócz zamknięcia dla użytkowników wszyscy pracownicy, poza absolutnie niezbędnymi dla realizacji tych procesów, których realizacji nie można wstrzymać (pełniącymi wymienne dyżury tylko w niezbędnym zakresie czasu) będą pracowali zdalnie na zasadach wprowadzonych specustawą.

Państwu również rekomenduję taki tryb działania. Dla powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa niezbędna jest minimalizacja podróży, spotkań, kontaktów między ludźmi. Jesteśmy w sytuacji kryzysowej i potrzebne są adekwatne działania, w których często musimy poświęcić jedno dobro, dla dobra wyższego. Piszę o tym, ponieważ wiele osób podnosi trudności występujące ze zlecaniem pracy zdalnej, szczególnie na niektórych stanowiskach, niemożność jej skutecznego rozliczania i dysproporcje w obciążeniu obowiązkami między pracownikami pracującymi zdalnie. Otóż te problemy, w normalnej sytuacji dla każdego dyrektora nie do zaakceptowania, w tej trudnej dla całego społeczeństwa chwili muszą zostać odłożone, dla dobra publicznego - sprawy najwyższej wagi, którą jest zdrowie i życie wielu ludzi. Nie wahajcie się Państwo zatem jak najszybciej zlecić wszystkim swoim pracownikom pracę zdalną. Ponieważ po moim poprzednim mailu dotyczącym wprowadzenia planu A (zamknięcie dla użytkowników) dostałem kilka próśb o zarządzenie na wzór, załączam go do e-maila, do wykorzystania. Jednocześnie informuję, że w związku z przyjętym trybem pracy pozostajemy jak zwykle do Państwa dyspozycji, ale oferując jedynie kontakt drogą elektroniczną poprzez e-mail. Telefony, przekierowane na telefony komórkowe pracowników, będą odbierane jedynie pod numerami sekretariatu i punktu informacyjnego. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie i swoich bliskich.

Z poważaniem,

Jerzy Woźniakiewicz

Źródło: SBP - Okręg Małopolski (FB)


W mediach społecznościowych od kilku dni trwa ożywiona dyskusja, czy samo zamknięcie bibliotek dla czytelników jest w obecnej sytuacji wystarczające i coraz częściej pojawiają się głosy i apele, w tym wyrażane przez dyrektorów bibliotek, aby nie narażać zdrowia bibliotekarzy, którzy niejednokrotnie muszą dotrzeć do pracy komunikacją miejską, w sytuacji, kiedy pracę mogliby świadczyć z domu.

W powszechnej opinii, praca bibliotekarza polega wyłącznie na obsłudze czytelników: wypożyczaniu i przyjmowaniu zwracanych książek, organizacji i obsłudze wydarzeń kulturalnych, lekcji bibliotecznych itp.

Nie są widoczne inne działania, które na co dzień podejmują bibliotekarze nierzadko z trudem gospodarując czas na tzw. prace wewnętrzne, które z powodzeniem mogą być realizowane zdalnie.

Wykaz prac, które m.in. mogą być realizowane przez bibliotekarzy zdalnie:

 • planowanie zakupów, przygotowanie listy zamówień zbiorów do zakupienia, przeglądanie stron internetowych z nowościami, zapowiedziami wydawniczymi
 • opracowywanie scenariuszy zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych, lekcji, szkoleń które będą realizowane po ustąpieniu zagrożenia
 • prowadzenie kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych i stronie www biblioteki
 • aktualizacja strony www biblioteki, prowadzenie bloga bibliotecznego
 • pisanie artykułów, recenzji
 • opracowywanie graficzne materiałów promocyjnych
 • opracowanie i przeprowadzenie ankiety satysfakcji / potrzeb użytkowników
 • przygotowanie i przeprowadzenie kursów e-learningowych
 • przeprowadzenie akcji promujących czytelnictwo za pośrednictwem webinariów
 • udział w kursach doszkalających prowadzonych online,
 • dokształcanie się: czytanie publikacji fachowych i branżowych
 • dodawanie obiektów do biblioteki cyfrowej, wprowadzanie opisów do repozytorium
 • bibliotekarze akademiccy mogą zdalnie pomagać czytelnikom w dotarciu do literatury - zarówno o charakterze dydaktycznym jak i naukowym.
 • melioracja bazy czytelników, opisów bibliograficznych, poprawa indeksów, uzupełnianie cen w rekordach
 • inne

Redakcja


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP