Polecamy

Kolejne biblioteki podejmują decyzje o czasowym zamknięciu swoich placówek dla czytelników

Data dodania: 10.03.2020

Kolejne biblioteki podejmują decyzje o czasowym zamknięciu swoich placówek dla czytelników

W związku z potencjalnym ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 wiele bibliotek podejmuje działania profilaktyczne odwołując wydarzenia zaplanowane na kolejne dni i tygodnie.

Decyzję o odwołaniu wszystkich konferencji, seminariów czy szkoleń do 24 marca br. podjęła m.in. Biblioteka Narodowa, rekomendując innym bibliotekom podjęcie podobnych decyzji i działań profilaktycznych.

Decyzję o odwołaniu spotkań autorskich, imprez, lekcji bibliotecznych podjęła m.in. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

Wydarzenia z udziałem publiczności odwołano także w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Część bibliotek wystosowała apel do czytelników, aby osoby chore, u których występują objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem, nie korzystały z zasobów bibliotek.

Niektóre książnice poszły o krok dalej i podjęły decyzje o czasowym zamknięciu swoich placówek dla czytelników. Taką decyzję podjęły 10 marca 2020 r. m.in. :

Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 (6 marca 2020 r.)

Rekomendacje w zakresie bieżącej działalności instytucji:

  • wprowadzenie – tam, gdzie to możliwe i uzasadnione – komunikacji elektronicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu pracownik - użytkownik 
  • regulowanie frekwencji, które umożliwi utrzymywanie bezpiecznego dystansu między odwiedzającymi
  • uwrażliwienie pracowników na stosowanie się do zaleceń GIS w kwestii konsultacji medycznych w przypadku występowania takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne wskazane w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
  • umieszczenie w ogólnodostępnych miejscach informacji o właściwym sposobie korzystania ze środków higieny oraz właściwym zachowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych swoistych dla koronawirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura)
  • zapewnienie podstawowych środków higieny – mydła i środków dezynfekujących do rąk przy umywalkach i w miejscach ogólnodostępnych
  • rozszerzenie utrzymania czystości pomieszczeń przy zastosowaniu substancji odkażających
  • zapewnienie większej częstotliwości sprzątania, dezynfekowania sanitariatów, klamek itp., zwłaszcza w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi gości zewnętrznych
  • przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu zachowania podstawowych środków ochronnych i sposobu postępowania i weryfikacja znajomości instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego
  • śledzenie bieżących komunikatów właściwych miejscowo ośrodków sanitarno-epidemiologicznych; wskazanie osób do bezpośredniego kontaktu z tymi ośrodkami
  • stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych w szczególności w przypadku wzrostu zagrożenia na terenie działania instytucji.

Na dzień 6 marca 2020 r. MKIDN nie rekomendowało zamykania lub znaczącego ograniczenia działalności instytucji kultury pod warunkiem zachowania niezbędnych środków ostrożności.


Redakcja


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP