Polecamy

12 FMB - warsztaty pod hasłem: biblioteka otwarta dla wszystkich

Data dodania: 04.06.2019

12 FMB - warsztaty pod hasłem: biblioteka otwarta dla wszystkich


W programie 12 FMB wiele jest warsztatów wspierających ideę bibliotek otwartych i niewykluczających. Oto niektóre z nich:

 

Jak zorganizować Żywą Bibliotekę?, który poprowadzi Lidia Leśna, Ewelina Kubasik z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin.

Zapraszamy na warsztat poświęcony przygotowaniu Żywej Biblioteki – międzynarodowej inicjatywy, której celem jest upowszechnianie postaw otwartości i szacunku w stosunku do tych osób w naszym społeczeństwie, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją m.in. ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię. Wykorzystanie mechanizmu działania biblioteki stwarza bezpieczną, neutralną przestrzeń do poznania/lektury/rozmowy z osobą/Książką o interesującej czytelnika tematyce. Opowiemy, jakimi zasadami kieruje się Żywa Biblioteka, podzielimy się doświadczeniem w doborze Żywych Książek, przygotowaniu komfortowej przestrzeni do rozmów i angażowaniu Bibliotekarzy – wolontariuszy.
 
Konkluzje biblioteczne związane obsługą osób niepełnosprawnych, szczególnie z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu oraz nauka podstawowych znaków polskiego języka migowego (PJM) prowadzony przez dr Katarzynę Lis i mgr Magdalenę Musielę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Celem warsztatu jest przedstawienie faktów i obalenie mitów związanych z kwestią funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, a w sposób szczególny g/Głuchych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi odmianami niepełnosprawności oraz formami wsparcia konkretnych grup osób niepełnosprawnych. Oprócz przedstawienia świata i kultury osób niedosłyszących, głuchych i głuchoniewidomych zaproponujemy zapoznanie się z formami komunikowania się osób o obniżonej sprawności, a w sposób szczególny osób g/Głuchych.
Uczestnicy warsztatu nauczą się podstawowych znaków PJM (Polskiego Języka Migowego) przydatnych w komunikacji z osobami g/Głuchymi (m.in. alfabet, liczebniki). Wykorzystując poznane znaki PJM nauczą się krótkich tematycznych dialogów. Podczas warsztatu zostaną wykorzystane wybrane elementy biblioterapii, uczestnicy będą mieli okazję czytać teksty zapisane w PJM, przygotowane specjalnie na potrzeby warsztatu.
 
Wirtualna rzeczywistość w bibliotece. Jak przyciągać do biblioteki nieczytających dzięki narzędziom VR? , który poprowadzi mgr Karol Baranowski z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie
Tematem warsztatu jest praktyczne zastosowanie technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w pracy z czytelnikami w bibliotece, aby popularyzować czytelnictwo i bibliotekę. Uczestnicy poznają zasady działania wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości w technologii mobilnej i stacjonarnej; poznają różnorodne aplikacje do VR i AR, które można bez opłat wykorzystać w bibliotece; nauczą się obsługiwać okulary do VR i AR oraz ich praktyczne zastosowanie; zaczną tworzyć scenariusze z czytelnikami i własne rozwiązania wykorzystujące VR i AR.
 
12 Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w dniach 12-13 września 2019 r. w Poznaniu pod hasłem "Bibliotekarz do POZnania".
 
 

>>WIĘCEJ informacji oraz propozycje innych warsztatów organizowanych w ramach 12.FMB 


Redakcja.sbp.pl

 

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP