Polecamy

Uroczyste wręczenie nagród w konkursach SBP na 10. WTK

Data dodania: 27.05.2019

Uroczyste wręczenie nagród w konkursach SBP na 10. WTK

24 maja 2019 r. w sali Amsterdam PGE Narodowy, podczas 13. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które odbyły się w ramach 10. Warszawskich Targów Książki, uroczyście uhonorowano laureatów konkursów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Bibliotekarz Roku 2018, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018 i Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za 2018 r., którzy odebrali nagrody z rąk Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przewodniczącej SBP:

 

Konkurs Bibliotekarz Roku 2018

I miejsce i tytuł Bibliotekarza Roku 2018 zdobył Paweł Dobrzelecki z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu;

II miejsce - Joanna Szymczak-Ryczel z Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii nr 73

III miejsce - Bogumiła Tobota z Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

W internetowym plebiscycie popularności zwyciężył dr Leszek Szafrański z Biblioteki Jagiellońskiej

Od lewej: Joanna Szymczak-Ryczel, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Paweł Dobrzelecki, Bogumia Tobota

Od lewej:  dr Leszek Szafrański, Joanna Szymczak-Ryczel, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Paweł Dobrzelecki, Bogumia Tobota

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018

I  nagroda  – Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa  Wybickiego  (woj. pomorskie)

II  nagroda – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie)

III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie)

Doceniając wysoki poziom, oryginalność i różnorodność działań bibliotek upowszechniających czytelnictwo Jury przyznało wyróżnienia, które otrzymują: 

 1. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach (woj. śląskie)
 2. Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie (woj. śląskie)
 3. Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce (woj. pomorskie)
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej (woj. lubelskie)
 5. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu (woj. opolskie)
 6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (woj. śląskie)
 7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Połańcu (woj. świętokrzyskie)
 8. Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce (woj. mazowieckie)

Gratulacje od Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przewodniczącej SBP odbierają przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie im. Józefa  Wybickiego  

Laureaci i wyróżnieni w konkursie SBP - Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego

 • w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:

Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje / Arkadiusz Pulikowski, Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2018     

 • w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:

 Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T.1-3. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018 

T. 1. Dzieje i rozwój / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając

T. 2. Związki nauki ze sztuką /Dorota Kamisińska

T. 3. Technika na łamach / Agnieszka Cieślikowa

 • w kategorii: podręczniki akademickie:

Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne / pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty, Piotra Tafiłowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2018 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. IX) 

 •  w kategorii: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym:

 Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych / Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski, Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2018

Laureaci konkursu SBP Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego


JF/sbp.pl

Foto: BF


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP