Polecamy

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018

Data dodania: 17.04.2019

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018

Do Nagrody zgłoszono 11 publikacji w 4 kategoriach. Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr hab. Jadwigi Sadowskiej nagrody za rok 2018 otrzymują:

  • w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:

Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje / Arkadiusz Pulikowski, Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2018     

  • w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:

 Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T.1-3. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018 

T. 1. Dzieje i rozwój / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając

T. 2. Związki nauki ze sztuką /Dorota Kamisińska

T. 3. Technika na łamach / Agnieszka Cieślikowa

  • w kategorii: podręczniki akademickie:

Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne / pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty, Piotra Tafiłowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2018 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. IX) 

  •  w kategorii: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym:

Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych / Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski, Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2018

 Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Wręczenie nagród odbędzie się podczas Warszawskich Targów Książki, w piątek 24 maja 2019 roku o godz. 16.00 w Sali Amsterdam.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP