Polecamy

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2017

Data dodania: 04.05.2018

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2017

Do Nagrody zgłoszono 8 publikacji w 4 kategoriach. Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr hab. Jadwigi Sadowskiej nagrody za rok 2017 otrzymują:

 

  • w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

Encyklopedia książki. Pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, t. 1-2, 776 + 770 s.

 

  • w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017. Pod redakcją Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017, 452 s.

 

  • w kategorii: podręczniki akademickie

Włodarczyk Bartłomiej, Woźniak-Kasperek Jadwiga: Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017, 184 s. (Nauka – Dydaktyka - Praktyka; 173)

 

  • w kategorii: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym 

Centner-Guz Małgorzata: U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 343 s.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP