Polecamy

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Data dodania: 24.01.2018

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Niezwykle trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez tzw. mass mediów, czyli środków masowego przekazu. Zaliczamy do nich przede wszystkim prasę, radio, telewizję i Internet ale w szerszym znaczeniu także popularne książki, filmy (kino) czy nagrania muzyczne. Ich decydującym wyróżnikiem jest bardzo duży zasięg oddziaływania.

Przekazywane treści mają charakter publiczny i są masowo odbierane. Określenie „mass media” po raz pierwszy pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w latach 40-tych XX w. i oznaczało zarówno masowość produkcji i odbioru przekazu jak i prostotę, schematyczność i łatwą dostępność przekazywanych treści.

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu to święto zaproponowane przez Sobór Watykański II. Zostało ustanowione przez papieża Pawła VI w maju 1967 r. Od 1986 roku obchodzone jest 24 stycznia. W tym dniu Kościół katolicki wspomina św. Franciszka Salezego, którego papież Pius XI ogłosił w 1923 roku patronem dziennikarzy.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP