Polecamy

Otwarte zasoby globalnie - 2. Kongres UNESCO

Data dodania: 13.09.2017

Otwarte zasoby globalnie - 2. Kongres UNESCO

Już za kilka dni Ljubljana w Słowenii na 3 dni stanie się stolicą otwartych zasobów. 18-20 września spotkają się tam eksperci i ekspertki ds. edukacji, aby obradować podczas drugiego kongresu UNESCO o otwartej edukacji. Podczas pierwszego kongresu w Paryżu została przyjęta Deklaracja Paryska, stanowiąca istotny dokument, który zachęcał państwa członkowskie by finansując materiały edukacyjne od razu je otwierały.

UNESCO przed kongresem uruchomiło ankietę dotycząca polityk wdrażania i wspierania OZE na świecie, która była przygotowanie do kongresu, a jej wyniki posłużą jako baza do dyskusji i dalszych prac. Aktualnie można zgłaszać swoje komentarze do szkicu Planu Działania.

Źródło: KOED


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP