Polecamy

Promocja czytelnictwa w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych

Data dodania: 01.09.2017

Promocja czytelnictwa w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych

W roku szkolnym 2016/2017 popularyzacja czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży ponownie były jednym z kluczowych kierunków polityki oświatowej państwa. Redakcja Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy postanowiła zatem kontynuować ten wątek na łamach rocznika.

W dziale „Z praktyki” prezentowane są wybrane projekty i przedsięwzięcia, zrealizowane przez biblioteki szkolne i pedagogiczne w różnych częściach kraju. Teksty te dotyczą zarówno sprawdzonych już form promocji książki, jak i nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań. Z tematyką numeru wiążą się także pozostałe materiały – samouczek obsługi aplikacji Quizizz, konspekty spotkań promujących czytelnictwo, przykłady zadań do nauki programowania, którymi można nawiązać do znanych tytułów książkowych, sprawozdania i komunikaty z interesujących wydarzeń i przedsięwzięć oraz omówienia polecanych publikacji. Całość uzupełnia informacja o wynikach ogólnopolskiego badania satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych, które zostało przeprowadzone w minionym roku szkolnym.

Cały rocznik udostępniono bezpłatnie pod adresem http://bnb.oeiizk.waw.pl/biezacy.html

Źródło: e-pedagogiczna.edu.pl


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP