Polecamy

Koncepcja biblioteki jako centrum komunikacji międzykulturowej

Data dodania: 28.06.2017

Koncepcja biblioteki jako centrum komunikacji międzykulturowej

W grudniu 2014 roku weszło w życie rozporządzenie prezydenta Rosji pn. „Podstawy państwowej polityki kulturalnej”. Mowa w nim między innymi o konieczności zachowania w tym kraju różnorodności kulturowej i etnicznej. Wiele bibliotek na terenie całego kraju zaczęło w związku z tym realizować programy dla społeczności zróżnicowanych pod względem narodowościowym i kulturowym.

Biblioteka Narodowa Tatarstanu w Kazaniu opracowała ogólne zasady działania i tematykę szkoleń bibliotekarzy w tym zakresie, mających na celu kształtowanie kompetencji międzykulturowych. Zgodnie z proponowaną w artykule koncepcją, procesy komunikacji w bibliotece przebiegające w środowisku wielokulturowym prowadzą do zderzenia różnych punktów widzenia na rzeczywistość na poziomie jednostek i grup. Wymaga to rezygnacji ze stereotypowego myślenia i zmiany nawyków działania bibliotekarzy.

W artykule przedstawiono koncepcję modelu przygotowania pracowników bibliotek do przezwyciężania konfliktów, uprzedzeń i trudności komunikacyjnych wynikających z różnic między wyznawanymi wartościami, postawami i środowiskowymi uwarunkowaniami. Dalej...

Źródło: BABIN 2.0


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP