Polecamy

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r.

Data dodania: 19.04.2017

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r.

Do Nagrody zgłoszono 12 publikacji w 4 kategoriach:

I. Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym
1. Has-Tokarz Anita: Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Teksty – Funkcje – Konteksty. Lublin : Wydaw. UMCS 2016, 392 s.
2. Kisilowska Małgorzata: Kultura informacji, Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016, 218 s. (Nauka-Dydaktyka-Praktyka ; 170)
3.. Nieć Grzegorz: Wtórny rynek książki w Polsce : instytucje, asortyment, uczestnicy. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016, 416 s.
4. Osinska Veslava: Wizualizacja informacji : studium informatologiczne, Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2016, 187 s.
5. Repucho Ewa: Typografia kompletna : kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. 328 [1] s. : il., fot.

II. Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym
6. Janeczek Michał, Stanek Magdalena [współpraca]: Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu. Warszawa : Poznań : Archiwum Państwowe ; Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2016, 420 s., [48 s.] : tabl., il.
7. Ladewig Paul: Katechizm biblioteki. Przełożył z języka niemieckiego na język polski Zdzisław Gębołyś przy współpracy Bernharda Kwoki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016, 211 s.
8.Wagner Arkadiusz: Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie. Rzym 2016, 160 s. il. kol. 68, tabl. kol. XVIII.

III. Podręczniki akademickie
9. Nauka o informacji. Pod red. Wiesława Babika. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, 711 s. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 174).

IV. Prace praktyczno-wdrożeniowe
10. Cyrklaff Magdalena, Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata: Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2016, 179 s.
11. Włodarczyk Bartłomiej: Mapy tematów jako podstawa semantyzacji języka haseł przedmiotowych. Warszawa, Wydaw. SBP 2016, 323 s. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 167).
12. Woźniczka-Paruzel Bronisława: Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu. Toruń: Wyd. Naukowe UMK 2016, 280 s.

Nagrodzeni: Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r. otrzymują:

  • Nauka o informacji. Pod red. Wiesława Babika. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, 711 s. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 174).
  • Woźniczka-Paruzel Bronisława: Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu. Toruń: Wyd. Naukowe UMK 2016, 280 s.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP