Polecamy

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2015 r.

Data dodania: 07.04.2016

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2015 r.

Do Nagrody zgłoszono 10 pozycji w 4 kategoriach:

prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

 • Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej : konteksty – istota – uwarunkowania / Małgorzata Kowalska. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2015, 366 s.
 • Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych / Ewa Głowacka. Toruń, Wydaw. Nauk. UMK 2015, 281 s.
 • Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Jolanta Gwioździk. Katowice, Wydaw. UŚ 2015, 546 s.
 • Skażone władzą : ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956 / Wanda Ciszewska. Toruń : Wydawnictwo UMK 2015, 494 s.

prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym

 • Kronika Państwowego Instytutu Książki (1945-1949) / wstęp, przypisy i opracowanie Małgorzata Korczyńska-Derkacz. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015, 205 s.
 • Tygodnik Ilustrowany : bibliografia zawartości 1890-1899 / Opracował Grzegorz P. Babiak. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2015, 456 s.

podręczniki akademickie

 • Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010) / Dorota Siwecka. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2015, 355 s.
 • Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej / Natalia Pamuła-Cieślak. Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK 2015, 171 s.

prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

 • Dzielenie się wiedzą i informacją : specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim/ Marzena Świgoń. Olsztyn : Wydawnictwo UWM 2015, 226 s.
 • Podręcznik autora / Joanna Kamień. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2015, 199 s.

 

Nagrodzeni:

Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego za 2015 r. otrzymują:

 • Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych / Ewa Głowacka. Toruń, Wydaw. Nauk. UMK 2015, 281 s.
 • Kronika Państwowego Instytutu Książki (1945-1949) / wstęp, przypisy i opracowanie Małgorzata Korczyńska-Derkacz. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015, 205 s.
 • Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010) / Dorota Siwecka. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2015, 355 s.
 • Dzielenie się wiedzą i informacją : specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim/ Marzena Świgoń. Olsztyn : Wydawnictwo UWM 2015, 226 s.

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP