Polecamy

III Seminarium Członków Zarządu Okręgu Małopolskiego SBP

Data dodania: 17.10.2015

"Z polskiego na nasze – perspektywy rozwoju opracowania przedmiotowego w Polsce"

W dniu 5 października 2015 odbyło się w Bibliotece Jagiellońskiej III Seminarium Okręgu Małopolskiego SBP poświęcone perspektywom opracowania przedmiotowego w Polsce. Wzięli w nim  udział zaproszeni goście: Ewa Kobierska-Maciuszko – kierownik Centrum NUKAT, Magdalena Rowińska – bibliotekarz systemowy NUKAT, Mikołaj Baliszewski – wicedyrektor ds. rozwoju Biblioteki Narodowej i Jakub Kalinowski – kierownik Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz przedstawiciele SBP na czele z przewodniczącą Zarządu Okręgu Dorotą Rzepką, kadra Instytutów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ i UP, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy bibliotek Krakowa i Małopolski.

Referaty na seminarium wygłosili: prof. Wiesław Babik z IINiB UJ, Maria Nasiłowska, Kacper Trzaska i Jan Dionizy Mejor z Biblioteki Narodowej oraz Paweł Rygiel z Centrum NUKAT.

Po powitaniu zebranych przez dyrektora BJ prof. Zdzisława Pietrzyka głos zabrał prof. Wiesław Babik, który wygłosił wykład pt. "Przyszłość opracowania przedmiotowego w Polsce". Przedstawił tendencje, jakie można aktualnie zaobserwować przy tworzeniu języków informacyjno-wyszukiwawczych, w szczególności ucieczkę od skomplikowanych języków haseł przedmiotowych, eliminację sztuczności i uwzględnianie przyzwyczajeń czytelników. W podsumowaniu stwierdził, że obecnie najlepszym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie w opracowaniu przedmiotowym deskryptorów.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali referatu p. Pawła Rygla z Centrum NUKAT pt. "Jhp KABA w zmieniającym się środowisku informacyjnym – ewolucja czy rewolucja?". Po przedstawieniu zalet i niedostatków języka KABA w obecnej jego formie stwierdził, że najkorzystniejsze byłoby, z uwagi na potencjał, jaki ten język posiada, dalsze jego rozwijanie połączone z modyfikacją i upraszczaniem struktury haseł.

Po krótkiej przerwie głos zabrał przedstawiciel Pracowni Deskryptorów BN p. Kacper Trzaska, który w swoim wystąpieniu pt. "Deskryptory Biblioteki Narodowej: w stronę jednego modelu opracowania rzeczowego zbiorów w Polsce" przybliżył sposób opracowania zbiorów z ich użyciem. Szczególnie skupił się na wykorzystaniu przy tworzeniu deskryptorów polskiego zwyczaju językowego, rezygnacji z terminów wielowyrazowych, integracji kartotek formalnych i przedmiotowych. Podkreślał zaawansowanie całego procesu, będącego już w fazie wdrożenia.

W kolejnej prezentacji "Przekształcenie jhp KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej" p. Maria Nasiłowska z BN przedstawiła jak w prosty i szybki sposób, automatycznie i bez strat informacji  przekształcić można KABĘ w deskryptory. Wykazała ponadto, że byłby to proces korzystny dla wszystkich użytkowników. Połączylibyśmy zalety deskryptorów: prostotę, spójność, uproszczenie procesu modyfikacji, intuicyjne wyszukiwanie, z mocnymi stronami KABY: bogatym słownictwem, większą szczegółowością, kompatybilnością z BNF i LCSH w zakresie terminów w językach obcych.

Na koniec p. J. Dionizy Mejor z BN w krótkim wystąpieniu pt.  "Prezentacja serwisu zewnętrznego do pobierania danych z BN i ich wymiany w systemach bibliotecznych" przedstawił serwis OAI – narzędzie do pobierania rekordów z Biblioteki Narodowej.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy seminarium mogli zadawać pytania przedstawicielom Biblioteki Narodowej i Centrum NUKAT, przedstawiać swoje uwagi i wyjaśniać wątpliwości, jakie nasunęły się im w związku z wysłuchanymi wcześniej wystąpieniami.

Na zakończenie zainteresowani goście wzięli udział  w zwiedzaniu Biblioteki Jagiellońskiej.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP