Polecamy

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014

Data dodania: 12.06.2015

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014

Do Nagrody zgłoszono 9 pozycji w 4 kategoriach:

prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

 1. Babik Wiesław: Ekologia informacji. – Kraków : Wydaw. UJ, 2014. - 196 s.
 2. Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta, wydali i wstępami opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss. - Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014.
 3. Matczuk Alicja: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989 : historia i metodyka. - Lublin : Wydawnictwo UMCS 2014. - 469 s.
 4. Wojciechowska Maja: Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. - Gdańsk : Wydaw. UG, 2014. - 338 s.

prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym

 1. Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury / Pod red. Weronika Kosteckiej i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 186 s.
 2. Jamróz-Stolarska Elżbieta: Serie literackie dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie. – Warszawa : Wydaw. SBP 2014. – 180 s.
 3. Papuzińska Joanna: Mój bajarz odnowiony : studia i szkice o literaturze młodzieżowej. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 175 s.

podręczniki akademickie

 1. Cyrklaff Magdalena: Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. – Toruń : Wydaw. Naukowe UMK, 2014. - 262 s.

prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

 1. 9. Kotuła Sebastian Dawid: Wstęp do Open Source. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 168 s.

 

Nagrodzeni:

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego otrzymują:

 • Matczuk Alicja: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989 : historia i metodyka. - Lublin : Wydawnictwo UMCS 2014. - 469 s.
 • Cyrklaff Magdalena: Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. – Toruń : Wydaw. Naukowe UMK, 2014. - 262 s.
 • Kotuła Sebastian Dawid: Wstęp do Open Source. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 168 s.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP