Polecamy

Lista zespołu StatEL za 2014 rok

Data dodania: 28.01.2015

Lista zespołu StatEL za 2014 rok

Na stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2014). Materiały będące rezultatem prac Zespołu roboczego KDBASP - Lista zespołu StatEL za 2014 rok - zawierają:

  • wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych;
  • tabelę z danymi w formacie PDF i XLS;
  • załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest).

Źródło: Nowy EBIB


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP