Polecamy

Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego za rok 2013

Data dodania: 06.10.2014

Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego za rok 2013

Do nagrody zgłoszono prac w 4 kategoriach:

Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

 • Batorowska Hanna: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2013, 155 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 142)
 • Kamińska-Czubała Barbara: Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2013, 299 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 148)
 • Kolasa Władysław Marek: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 525 s. + CD-ROM (Prace Monograficzne ; nr 678)
 • Kotuła Sebastian D.: Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web. Lublin : Wydawnictwo UMCS 2013, 170 s.

Kategoria: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym

 • Firlej-Buzon Aneta: Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3495), 390 s.

Kategoria: podręczniki akademickie

 • Mierzecka-Szczepańska Anna: Badania zachowań informacyjnych. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2013, 232 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 146)

Kategoria: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

 • Wójcik Magdalena: Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki. Kraków : Wydawnictwo UJ 2013, 236 s.
 • Jadwiga Woźniak-Kasperek, Teresa Głowacka, Anna Bober, Danuta Patkaniowska, Barbara Majchrowska, Grażyna Maria Wilczyńska, Przemysław Ćwikowski. Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : Podręcznik.
 • Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy / Teresa Głowacka; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. - (Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik I pod red. Jadwigi Wożniak ; cz. 1) (Formaty, Kartoteki; 13)
 • Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury / Anna Bober, Danuta Patkaniowska; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2005. - (Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek ; cz.2) (Formaty Kartoteki; 14)
 • Opis przedmiotowy dokumentów z zakresu językoznawstwa / Barbara Majchrowska; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteka Narodowa. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007. - (katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek ; cz. 3) (Formaty, Kartoteki; 15)
 • Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii i religioznawstwa / Grażyna M. Wilczyńska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKA T Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2009. (Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek ; cz. 4) (Formaty, Kartoteki; 19)
 • Opis przedmiotowy dokumentów na temat wojen i wojskowości / Przemysław Ćwikowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. - (Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek; cz. 5) (Formaty, Kartoteki; 22)

Nagrodzeni:

Decyzją Zarządu Głównego, na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego otrzymują:

 • Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym - Kolasa Władysław Marek: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 525 s. + CD-ROM (Prace Monograficzne ; nr 678)
 • Kategoria: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym - Firlej-Buzon Aneta: Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3495), 390 s.
 • Kategoria: podręczniki akademickie - Mierzecka-Szczepańska Anna: Badania zachowań informacyjnych. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2013, 232 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 146)
 • Kategoria: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym - Jadwiga Woźniak-Kasperek, Teresa Głowacka, Anna Bober, Danuta Patkaniowska, Barbara Majchrowska, Grażyna Maria Wilczyńska, Przemysław Ćwikowski. Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA: Podręcznik.

Laureatom serdecznie gratulujemy.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP