Polecamy

Szkolenia dla bibliotek pedagogicznych i publicznych w zakresie gromadzenia danych statystycznych

Data dodania: 10.12.2013

Szkolenia dla bibliotek pedagogicznych i publicznych w zakresie gromadzenia danych statystycznych

W dniach 21-22 listopada i 5-6 grudnia 2013 r. Zespół SBP ds. badania efektywności bibliotek przeprowadził szkolenia dla przedstawicieli bibliotek pedagogicznych i publicznych uczestniczących w badaniach pilotażowych. Głównym celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom rozwiązań i możliwości oprogramowania „Aplikacja do gromadzenia , analizy i prezentacji wskaźników funkcjonalności bibliotek”, opracowanego na potrzeby projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek w ramach dotacji Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla SBP.

Szkolenia rozpoczynały prezentacje wprowadzające w zagadnienie badania efektywności bibliotek pedagogicznych (Grażyna Leonowicz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie, członek Zespołu SBP) i publicznych (Danuta Kaczmarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, członek Zespołu SBP). Obydwie prelegentki przypomniały rezultaty prac Zespołu dostępne publicznie w portalu sbp.pl oraz wykorzystując dane statystyczne zgromadzone w wyniku badań pilotażowych zilustrowały możliwości jakie daje wykorzystanie wskaźników funkcjonalności dla badań porównawczych w poszczególnych grupach bibliotek.

W wystąpieniu Lidii Derfert-Wolf (Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, kierownik zadania SBP) „ O oprogramowaniu do zbierania danych” przedstawiono podstawowe założenia i funkcjonalności systemu informatycznego do zarządzania i przetwarzania bazy danych statystycznych bibliotek. Część warsztatowa poświęcona była charakterystyce poszczególnych modułów systemu, a następnie samodzielnej pracy uczestników szkolenia w procedurze rejestracji biblioteki, wypełnianiu poszczególnych części formularza danych statystycznych i poznaniu możliwości przeprowadzania analiz. Udostępnienie bibliotekom prowadzącym badania pilotażowe narzędzia informatycznego zmienia organizację prac nad zbieraniem danych statystycznych.

Końcową część szkolenia poświecono omówieniu i przedyskutowaniu organizacji badań pilotażowych w roku 2014.

Dzięki życzliwości Rektora Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych szkolenia zorganizowano w udostępnionej SBP pracowni komputerowej uczelni.

Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach grantu uzyskanego przez SBP na realizację projektu „Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek”. Uczestniczyło w nim 37 osób z 26 bibliotek.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP