Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2022

W dniach 3-4 czerwca 2022 r., w Warszawie, w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej przy ul. Ostrobramskiej 109, odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W pierwszym dniu obrad m.in. wybrane zostanie Prezydium Zjazdu oraz Komisje Zjazdowe. Delegaci wysłuchają sprawozdań za kadencję 2017-2021 z działalności Zarządu Głównego SBP, ogniw terenowych SBP, sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP, skarbnika, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP przeprowadzone zostaną wybory przewodniczącego SBP.

Drugiego dnia delegatom przedstawione zostaną do zatwierdzenia zmiany w Statucie SBP oraz Strategia SBP na lata 2021-2029 i Program działania SBP na lata 2021-2025.

Zjazd zakończy się przyjęciem uchwał i wniosków zjazdowych oraz wystąpieniem przewodniczącego SBP powołanego na kadencję 2021-2025.

Zjazdowi towarzyszyło będzie seminarium „Siła lektury w czasie zagrożenia”.
Będzie ono poprzedzało pierwszy dzień obrad.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP | 2022| Relacja3 czerwca 2022 r., w gościnnych progach Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, rozpoczął się Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – będący najwyższą, ustawodawczą władzą Stowarzyszenia, zwoływaną przez Zarząd Główny SBP co 4 lata. więcej
Nowi Członkowie Honorowi SBP Tytuł Członka Honorowego SBP jest najstarszym i najbardziej prestiżowym wśród wszystkich odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
Wybrano nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński SBPKrajowy Zjazd Delegatów SBP, który obradował w dniach 3-4 czerwca br. w Warszawie, przyjął sprawozdania za kadencję 2017-2021, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP oraz dokonał wyboru przewodniczącej i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP na kadencję 2021-2025. więcej
Dr Barbara Budyńska przewodniczącą SBP w kadencji 2021-2025Decyzją Krajowego Zjazdu Delegatów SBP przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kadencji 2021-2025 została wybrana dr Barbara Budyńska więcej
Krajowy Zjazd Delegatów SBPW dniach 3-4 czerwca 2022 r., w Warszawie, w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej przy ul. Ostrobramskiej 109, odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej