Aktualności

Bibliotekarze muzyczni na Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu

Data dodania: 28.08.2017

Bibliotekarze muzyczni na Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu

Konferencja IFLA we Wrocławiu zgromadziła przedstawicieli stowarzyszeń bibliotecznych z całego świata. Byli wśród nich również bibliotekarze zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bibliotek Muzycznych IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres).

IAML jest członkiem IFLA od 1976 roku. Od tego czasu członkowie IAML biorą aktywny udział w pracach zespołów IFLAdo spraw katalogowania. Tak było i w tym roku. Massimo Gentili-Tedeschi (Włochy, Istituto Centrale per il Catalogo Unico; Przewodniczący IAML w latach 2004-2007) prowadził obrady „ISBD Review Group” oraz uczestniczył w zebraniach roboczych jako członek „Cataloguing Section”, „FRBR Review Group” i „UNIMARC Committee”. Anders Cato (Danish Agency for Culture and Palaces; Sekretarz Komisji Katalogowania IAML w latach 2011-2017) uczestniczył w obradach „Linked Data Technical Committee”, którego został nowym przewodniczącym.

Bibliotekarze muzyczni byli też widoczni w czasie sesji posterowej, gdzie m.in. zaprezentowano plakat „Metso LIVE – The unique Finnish music library concept combining people, live music, library content and social media”, autorstwa Jarkko Rikkilä i Juhani Koivisto z Finlandii.

Ważnym elementem Kongresu IFLA były zebrania przedstawicieli narodowych, międzynarodowych oraz branżowych stowarzyszeń bibliotecznych: „Association Members Meeting – IFLA” (22 sierpnia) oraz „IFLA General Assembly” (23 sierpnia). W obu tych wydarzeniach Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych reprezentował Przewodniczący IAML Stanisław Hrabia (Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dla przedstawicieli IAML udział w Kongresie IFLA był okazją do wzmocnienia bezpośrednich kontaktów międzynarodowych i zapoznania się z założeniami i przebiegiem programu „IFLA Global Vision”. Program tenmożestać się inspiracją dla kierunków przyszłej działalności IAML w ramach procesu określanego hasłem „The Future of IAML”.

nad. Stanisław Hrabia

Członkowie IAML na Kongresie IFLA 2017 (od prawej): Anders Cato (Dania/Szwecja), Anna J. Shelmerdine (Australia), KatreRiisalu (Estonia), Stanisław Hrabia (Polska).

Plakat „Metso LIVE – The unique Finnish music library concept combining people, live music, library content and social media”nasesjiposterowej.